blog badania
Blog > Komentarze do wpisu
Wstępne informacje o wynikach

Chcemy podzielić się z Wami kilkoma wstępnymi informacjami o wynikach naszego badania blogosfery. W pierwszej kolejności przyjrzeliśmy się poprawności zebranego materiału. Skupiliśmy się na poprawności logicznej ankiet i wyeliminowaliśmy z dalszych analiz przypadki kwestionariuszy z ewidentnymi błędami. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że ogółem zebraliśmy ponad 1800 poprawnie wypełnionych ankiet.

Wielu z Was napisało swoje komentarze do ankiety, za które bardzo Wam dziękujemy. W większości były one pozytywne. Natomiast negatywne uwagi najczęściej dotyczyły ostatnich trzech pytań kwestionariusza (o ilość osób, z którymi się kontaktujemy). Pisaliście, że te pytania są trudne, dziwne i niejasne. Mieliście także uwagi do niektórych innych pytań, do długości ankiety oraz do tego, że wypełniając kwestionariusz nie można było cofnąć ruchu. Niektórzy z Was pisali też, że pewne aspekty blogowania nie zostały wyczerpująco potraktowane, jak np. pisanie więcej niż jednego bloga przez tę samą osobę. Słusznie zauważyliście, że zapomnieliśmy umieścić joggera na liście platform blogowych. Badanie chcemy powtarzać w przyszłości i wszystkie Wasze sugestie są dla nas bardzo pomocne.

Z Waszych odpowiedzi wynika, że połowa osób, które wypełniły ankietę ma od 20 do 29 lat, 15% ma poniżej 20, a aż 34% to osoby w wieku 30 lat lub więcej. Oznacza to, że dotarliśmy nie tylko do najmłodszych blogerów, ale do silnie reprezentowanych różnych grup wiekowych. Aż 65% naszych respondentów pracuje zawodowo, połowa uczy się lub studiuje (22% łączy pracę z nauką).

Niecałe 60% ankietowanych blogerów pisze jednego bloga, co czwarty tworzy dwa blogi, a 17% z nich prowadzi trzy lub więcej blogów. Wśród respondentów znalazły się też osoby, które nie piszą blogów, ale je czytają i komentują (14% wszystkich zbadanych osób). 2/3 ankietowanych czyta przynajmniej 4 blogi tygodniowo.

Wśród ankietowanych blogerów, którzy prowadzą swojego głównego bloga na darmowej platformie, ¾ wskazało, że korzysta w tym celu z Blox.pl. Inne popularne platformy to Blog.Onet.pl i Blog.pl. Dużo osób zaznaczyło opcję „inny” - prawdopodobnie wielu respondentów stosuje platformę jogger, której nie umieściliśmy w kafeterii i co często pojawiało się w Waszych uwagach.

Ponad połowa zbadanych korzysta z internetu średnio od 4 do 9 godzin na dobę. Najwięcej z sieci korzystają osoby prowadzące 3 blogi lub więcej: aż 22% z nich deklaruje, że korzysta z internetu przynajmniej 10 godzin dziennie!Ankietę najczęściej wypełnialiście w domu (79%), a 17% z Was wypełniło ankietę w pracy.  

Zajmujemy się teraz analizą danych, co trochę musi potrwać. Nad raportem pracować będziemy do jesieni. Jak już będzie gotowy, umieścimy go tutaj, aby każdy z Was mógł się zapoznać z jego treścią.

Pozdrawiamy!

wtorek, 31 lipca 2007, var13

Polecane wpisy


Add to Technorati Favorites