blog badania
RSS
środa, 03 września 2008
Kolejna edycja Badania Blogosfery: Ponad trzy miliony Polaków czyta blogi

Co dziesiąty mieszkaniec Polski czyta blogi – wynika z badania Blogosfery przeprowadzonego przez portal Gazeta.pl i spółkę Polskie Badania Internetu. Pierwsze ogólnopolskie badanie czytelnictwa blogów dostarcza dokładnej wiedzy o autorach, czytelnikach i komentatorach blogów. Nigdy wcześniej nie oszacowano w Polsce tak dokładnie liczby osób zaangażowanych w blogowanie. 10 proc. badanych czyta blogi, co w przełożeniu na liczby oznacza ponad 3 miliony Polaków w wieku 15+. Wśród nich, ponad milion osób czytało blogi w ciągu ostatniego tygodnia przed badaniem, a kolejne dwa miliony wcześniej niż w ostatnim tygodniu przed badaniem.Blogowanie (czytanie lub pisanie) jest czynnością, która ogarnęła już wszystkie grupy społeczne czy wiekowe. Wśród najważniejszych powodów, dla których Polacy czytają blogi, jest chęć poznawania innych osób, sięganie po zabawne treści oraz związek tematyczny blogów z zainteresowaniami czy hobby.

Internetowe blogi to nowoczesna i coraz ważniejsza forma komunikacji. Ich autorzy piszą o życiu osobistym i własnych emocjach, ale też o świecie, sprawach zawodowych i o wszystkim, co ich interesuje. Pisanie blogów jest obecnie znakomitym sposobem autoprezentacji i zaistnienia w internecie. Dzięki możliwości komentowania autorzy wchodzą w interakcje z czytelnikami. 3 proc. Polaków przyznaje się do komentowania wpisów w blogach. 1,9 proc. Polaków pisało lub pisze bloga (obecnie blogerami jest 0,8 proc. Polaków, natomiast w przeszłości bloga pisało, ale już nie pisze, kolejne 1,1 proc. Polaków).

Popularność blogowania można tłumaczyć rodzinną specyfika naszej kultury oraz większą niż w innych narodach skłonnością do zwierzania się. W tym roku zadanie dotyczące blogów pojawiło się nawet na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Z danych publikowanych przez polskie strony blogowe wynikało, że blogów w Polsce jest coraz więcej, ale dopiero w badaniu Gazeta.pl i PBI udało się sprawdzić ile osób je pisze, czyta i komentuje. Badanie na zlecenie Gazeta.pl i Polskich Badań Internetu na wylosowanej próbie 4 tys. respondentów prowadzili ankieterzy renomowanego instytutu badawczego SMG/KRC Millward Brown.

Badanie zainicjowane przez portal Gazeta.pl i PBI ma pionierski charakter. Podobne ogólnokrajowe badania blogowania prowadzono dotychczas tylko w USA, ale z użyciem mniej miarodajnych metod badawczych. Zainicjowany przez Gazeta.pl cykl badań polskiej blogosfery ma na celu poszerzenie wiedzy na temat tej coraz ważniejszej formy komunikacji. – Chcemy poznać prawdziwą skalę blogowania i popularność blogów, a także motywacje autorów i czytelników oraz ich zachowania – mówi ekspert badania Jan M. Zając z Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog społeczny badający zachowania ludzi w internecie.

Pierwszą edycję Badania Blogosfery przeprowadzono w roku 2007 na próbie celowej polskich blogerów. Wtedy, wyniki pokazały, iż wbrew popularnemu stereotypowi wiążącemu blogi z nastolatkami, są one pisane i czytane również przez profesjonalistów z różnych grup wiekowych i kategorii zawodowych. Obecna, druga edycja Badania Blogosfery składa się z kilku etapów. W pierwszym, właśnie zakończonym, oszacowano liczbę i profil demograficzny polskich blogerów w populacji Polaków powyżej 15 roku życia. Drugi etap przeprowadzony zostanie w ramach projektu „Maluchy” – badania korzystania z mediów przez dzieci i młodzież w wieku 7–14 lat. Trzeci etap to pogłębione internetowe badanie kwestionariuszowe blogerów z różnych polskich platform blogowych. Raporty z poszczególnych części stanowią cykl publikacji na temat zjawiska blogowania.

14:16, piotr.toczyski
Link Dodaj komentarz »

Add to Technorati Favorites